Regulamin Szkoły Rodzenia Zaufaj Położnej


1. Zapisy na kursy


1.1. Zapisy na kursy w szkole rodzenia prowadzone są mailowo, telefonicznie i podczas eventów, w których uczestniczy Szkoła Rodzenia Zaufaj Położnej. Rezerwacji miejsca w wybranym terminie kursantka dokonuje podając następujące dane:
 • Imię i nazwisko
 • Adres mailowy
 • Tydzień ciąży (w momencie rozpoczęcia kursu)
 • Numer kontaktowy
1.2. W ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wstępnej rezerwacji miejsca na kursie należy dokonać wpłaty 300zł zadatku.
1.3. Potwierdzenie rezerwacji miejsca w wybranym terminie kursu następuje po przesłaniu na adres kontakt.zaufajpoloznej@gmail.com potwierdzenia dokonania opłaty bezzwrotnej w kwocie 300zł.
1.4. Pozostałą część kwoty (różnicę między całkowitą kwotą a wpłaconym zadatkiem 300zł ) należy wpłacić maksymalnie do 3 dni przed rozpoczęciem zajęć na kursie.
1.5. W przypadku kursów indywidualnych, po otrzymaniu potwierdzenia dokonania opłaty całościowej, kontakt do kursantów przekazywany jest do prowadzącej. Położna kontaktuje się z kursantami w ciągu 48 h od otrzymania kontaktu.

2. Organizacja zajęć


2.1. Dokładną datę i godzinę oraz miejsce rozpoczęcia kursu kursanci otrzymują w mailu powitalnym, w przeddzień rozpoczęcia kursu.
2.2. Organizator kursu zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu zajęć, z wcześniejszym poinformowaniem uczestników spotkań mailowo lub telefonicznie.
2.3. Kursy mogą zostać wydłużone ze względu na przypadające święta, długie weekendy lub zdarzenia losowe uniemożliwiające zrealizowanie zajęć w terminie.
2.4. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne oraz wygodna odzież – umożliwiająca m.in wykonywanie ćwiczeń oddechowych.

3. Kursy – informacje dodatkowe


3.1. W ramach zakupionego kursu kursanci otrzymują:
 • Możliwość uczestniczenia w warsztatach z wprowadzenia do chustonoszenia. Bilety (bezpłatne) są do nabycia przez portal evenea.
 • Możliwość uczestniczenia w warsztatach z dietetykiem. Bilety (bezpłatne) są do nabycia przez portal evenea.
 • Możliwość uczestniczenia w zwiedzaniu porodówki w szpitalu w Gdyni Redłowie oraz Klinice Swissmed. Zapisy prowadzone są na grupie FB: Rodzice z Zaufaj Położnej
 • Kursy przyspieszone oraz weekendowe- możliwość wykorzystania vouchera na 30 minutową konsultacje poporodową w Fizjo-Health w Gdyni.
 • Możliwość uczestniczenia w warsztatach z fizjoterapeutą uroginekologicznym. Bilety (bezpłatne) są do nabycia przez portal evenea.
 • Możliwość uczestniczenia w warsztatach dla Tatusiów z położną. Bilety (bezpłatne) są do nabycia przez portal evenea.
3.2. W ramach zakupionego kursu istnieje możliwość odrabiania 1 opuszczonych zajęć. Odrabianie kolejnych zajęć jest dodatkowo płatne – wyjątek stanowią sytuacje medyczne.

4. Zakończenie kursu


4.1. Po zakończonych zajęciach w ramach kursu otrzymują Państwo wiadomość mailową z materiałami z zajęć.

5. Dodatkowe benefity dla kursantów:


 • Zniżka na opiekę poporodową w Zaufaj Położnej
 • Zniżka na wykonanie badania KTG w Zaufaj Położnej
 • Zniżka na zakup laktatora Medela Swing
 • Uczestnictwo w Klubie Ciężarnych Mam – copiątkowych spotkaniach ciężarnych w siedzibie w Gdyni
 • Przynależność do grupy FB: „Rodzice z Zaufaj Położnej”- możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy z innymi uczestnikami zajęć